Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušicí program pračky se sušičkou trvá příliš dlouho nebo příliš krátce

 

U některých modelů je tato délka automaticky prodlužována či zkracována, jelikož průběh programu závisí na velikosti náplně, hmotnosti, druhu a vlhkosti prádla. To platí u pracích i sušicích programů.

Pokud spotřebič provádí sušicí program, bude tento program zkrácen či prodloužen podle velikosti náplně, hmotnosti, druhu a vlhkosti prádla. Některé modely také elektronicky detekují suchost prádla a neukončí program, dokud není zcela suché.

Viz níže uvedené návrhy:

  • Pokud je zvolena funkce zastavení máchání, vypněte ji.
  • Pokud je zvolena funkce extra máchání, vypněte ji.
  • Ujistěte se, že do spotřebiče přitéká voda a že je tlak vody dostatečně vysoký. Jinak se délka programu prodlouží. V některých případech může být délka příliš krátká pro rozpuštění pracího prostředku. Pokud nemá spotřebič dostatečný přívod vody, pročtěte si návod k použití.
  • Pokud je zvolena funkce odloženého startu, vypněte ji.
  • Ujistěte se, že spotřebič správně odčerpává vodu. Pokud spotřebič zjistí, že se hladina vody nezměnila, než spustí odstřeďovací fázi, lze prací program zopakovat. Pokud čerpadlo neodčerpává vodu, pročtěte si návod k použití.