Skip to main content
AEG | Help and Support

Těsnění dvířek pračky se sušičkou je pokroucené a propouští vodu

 

Problém: 
  • Těsnění dvířek pračky je uvolněné, poškozené nebo deformované 
  • Těsnění dvířek pračky je pokroucené a propouští vodu
Platí pro: 
  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící)
  • Pračky se sušičkou 
Řešení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud je těsnění dvířek pračky uvolněné, poškozené nebo deformované, doporučujeme vám požádat o návštěvu servisního technika, který těsnění vymění.  

Příčina

1. Poškození těsnění dvířek pračky se běžně stává kvůli přetížení spotřebiče nebo zachycení prádla mezi těsněním a panelem dvířek na začátku pracího programu.  

2. Praní textilií, které jsou silně nasycené olejem, mazivem nebo jinými mastnými látkami, mohou poškodit pryžové části pračky.

Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do pračky.    

  
Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.