Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka pračky se sušičkou se otevírají uprostřed programu

 

Dvířka lze normálně otevřít na začátku pracího programu, po POZASTAVENÍ chodu spotřebiče, za předpokladu splnění následujících podmínek:

• pračka se nenachází ve fázi ohřevu nebo sušení za hranicí 55 °C;

• hladina vody není příliš vysoká;

• buben se neotáčí.

Pokud lze dvířka otevřít, když pračka dokončila napouštění vody během fáze praní nebo odstřeďování, okamžitě odpojte napájení spotřebiče. Obraťte se na autorizované servisní středisko a spotřebič nepoužívejte, dokud není tento problém vyřešen.