Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód E90, E91, E92, E93 nebo E94

 

Problém
  • Pračka zobrazuje chybový kód E90, E91, E92, E93 nebo E94. Naznačuje problémy s konfigurací / komunikací elektronických součástí.
Platí pro
  • Pračka s předním plněním (vestavná nebo volně stojící)
  • Pračka s vrchním plněním
Řešení

1. Resetujte spotřebič

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.

Výstraha: Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?