Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód E60

 

Problém
  • Pračka zobrazuje chybový kód E 60 (nebo jakýkoli kód začínající na E6). Obecně značí problém s ohřevem spotřebiče.
Platí pro
  • Pračka s předním plněním (vestavná nebo volně stojící)
  • Pračka s vrchním plněním
Řešení

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.