Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka zobrazuje chybovou zprávu E20 nebo C3, 2x zapípá / 2x zabliká

 

Vydání: 
  • Pračka zobrazuje chybovou zprávu E20 nebo C3, 2x zapípá nebo 2x zabliká. Signalizuje to problémy s čerpáním.  
Platí pro:
  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním  
Rozlišení:  

1. Zajistěte správnou polohu vypouštěcí hadice.  

Vypouštěcí hadice by neměla být vysunuta více než 10 cm do odpadu.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

Zde si můžete příručku stáhnout.  

2. Zajistěte, aby odpadní odtok byl ve správné výšce.  

Výška odpadního odtoku musí být maximálně 100 cm a minimálně 60 cm nad základnou spotřebiče, nebo jak je znázorněno v uživatelské příručce.

Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem

Zde si můžete příručku stáhnout. 

3. Vyčistěte čerpadlo a filtr  

Vyčistěte čerpadlo a filtr textilních vláken, včetně lopatek čerpadla (pokud jsou lopatky čerpadla viditelné, otočte jimi tužkou a filtr nasaďte zpět).

Pak spusťte praní v horké vodě, aniž byste přidávali mýdlo nebo prací prášek a vyčistěte tak vypouštěcí systém.

Podrobný popis naleznete v uživatelské příručce dodané ke spotřebiči.

Zde si můžete příručku stáhnout.  

4. Zkontrolujte, zda není ucpaný vypouštěcí odtok.       

Zkontrolujte, zda z odtok řádně odtéká voda. Zkuste prát s vypouštěcí hadicí umístěnou ve vaně nebo umyvadle.   

5. Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo zkroucená.  

Zauzlovaná nebo zkroucená vypouštěcí hadice může bránit správnému odtékání vody. To můžete zkontrolovat za spotřebičem.  

6. Použijte méně mýdlového prášku  

Když používáte příliš mnoho mýdlového prášku, vytváří se příliš pěny, která může zablokovat systém měření hladiny. Tento problém lze odstranit vypnutím spotřebiče a několikerým zatřesením bubnu směrem dopředu a dozadu. Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo/filtr a pak spusťte praní v horké vodě bez mýdlového prášku.  

7. Vypněte napájení pračky.  

Problém je možné vyřešit vypnutím napájení pračky asi na 1-2 hodiny a pak opětovným spuštěním pracího programu. Pokud bylo čerpadlo zablokované, bimetalová pojistka vypne čerpadlo. Když čerpadlo vychladne, mělo by pracovat normálně.  

8. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.