Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka vydává zápach spáleniny

 

Problém:
  • Pračka vydává zápach spáleniny
Platí pro:
  • Pračka s předním plněním (vestavná nebo volně stojící)
  • Pračka s vrchním plněním
Řešení:

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko

 Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Pokud z pračky, pračky se sušičkou nebo bubnové sušičky vychází zápach spáleniny, okamžitě odpojte napájení spotřebiče a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Výstraha: Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?