Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka vydává hučivý / pulzující zvuk

To je normální jev. Pračka spustila fázi čerpání vody. Když pračka dokončí čerpání, zvolený program bude pokračovat.