Skip to main content
AEG | Help and Support

Nedávno nainstalovaný spotřebič se nespustí

 

Chlad

Pokud je pračka zcela nová a byla ponechána v chladných teplotách (v nižších než 10–15 °C), může mít potíže s prvním spuštěním. Ponechte pračku stát na několik hodin, aby se ohřála, což by ji mělo umožnit spuštění.

Podtlak

  • Pokud je pračka zcela nová a po krátké době se zastaví, může jít o vakuum nebo podtlak ve spotřebiči. Během přepravy, může např. eko-kulička ve spodní hadici vyskočit nahoru a poté se již nespustí dolů do své polohy. K vyřešení tohoto problému spotřebič vypněte, demontujte filtr na vlákna a vraťte ji do správné polohy. Přidejte cca. 2 litry vody přímo do bubnu a zavřete dvířka. Spusťte spotřebič s novým pracím programem.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.