Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód Eb0, Ebo nebo 11x zapípá / 11x zabliká

 

Příliš nízké napájecí napětí:

Problém může způsobovat příliš nízké napětí napájení spotřebiče. Napětí můžete zkontrolovat zapojením spotřebiče do jiné zásuvky a zopakováním pokusu.

Použití prodlužovacího kabelu:

Tento problém může způsobovat použití prodlužovacího kabelu k připojení spotřebiče k napájení.

  • Odstraňte případný prodlužovací kabel a zkuste to znovu.

Bez uzemnění:

Tato chyba může nastat, pokud není spotřebič zapojen do uzemněné zásuvky.

  • Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do uzemněné zásuvky v elektroinstalaci. Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky a zkuste to znovu.
  • Problém lze někdy vyřešit resetováním spotřebiče. To provedete vypnutím napájení spotřebiče a jeho následovným opětovným zapnutím po cca 20–30 sekundách.
  • Otestujte, zda spotřebič opět normálně funguje.

Pokud žádný z výše uvedených návrhů tento problém nevyřešil, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  • Was this article helpful?