Skip to main content
AEG | Help and Support

Změna směru otevírání dvířek pračky

Směr, kterým se otevírají dvířka pračky, nelze změnit. Elektrické části pračky totiž nelze přesunout. Dvířka na mnoha bubnových sušičkách však přesadit lze (je-li to popsáno v návodu k použití).

Abyste dosáhli lepšího uspořádání otevírání dvířek pračky vedle bubnové sušičky, zaměňte oba spotřebiče navzájem a otočte dvířka bubnové sušičky opačným směrem. Může to usnadnit přendávání oblečení z jednoho spotřebiče do druhého.