Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka lze otevřít a vytéká voda

 

Pokud byl zvolen prací program se zastavením máchání a spotřebič byl vypnut pomocí voliče programů nebo vypojen ze zásuvky, dvířka lze po několika málo minutách otevřít, i když je ve spotřebiči voda. Voda vyteče na podlahu. Při volbě funkce zastavení máchání nezapomeňte před vypnutím spotřebiče a otevřením dvířek spustit vypouštěcí program.

Pokud výše uvedená rada problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.