Skip to main content
AEG | Help and Support

Otevření dvířek pračky na začátku pracího programu

 

Dvířka lze normálně otevřít před fází ohřevu nebo při nízké hladině vody v bubnu (během prvních 10 minut). Zkuste přidat více prádla.

Pokud lze dvířka otevřít nebo pokud se otevřou sama, když pračka dokončí napouštění vody během pracího nebo odstřeďovacího programu, okamžitě pračku odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.