Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka pračky se otevírají během programu

 

Dvířka lze normálně otevřít na začátku pracího programu stisknutím tlačítka Start/Pauza.

Pokud lze dvířka otevřít nebo pokud se otevřou sama, když pračka dokončí napouštění vody během pracího nebo odstřeďovacího programu, okamžitě pračku odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.