Skip to main content
AEG | Help and Support

Rozbitý horní kryt

 

Pro opravu či výměnu tohoto krytu se obraťte na autorizované servisní středisko.

Spotřebič nepoužívejte, dokud není tento problém odstraněn.