Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód E90, E91, E92, E93 nebo E94

Chybové kódy E90, E91, E92, E93 a E94 (nebo jakýkoliv kód začínající na E9) se odkazují na problémy s konfigurací / komunikací elektronických součástí.

  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Pokud se na displeji stále zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.