Skip to main content
AEG | Help and Support

Pryžové těsnění dvířek pračky je uvolněné, poškozené nebo deformované

  • K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.
  • Spotřebič nepoužívejte, dokud není tento problém odstraněn.