Skip to main content
AEG | Help and Support

Délka praní se na displeji mění

 

Pračka vypočítává čas podle náplně a druhu prádla a zobrazuje tento příslušný odhad. Délka praní zobrazená na displeji se poté může zkracovat či prodlužovat, aby se dosáhlo nejlepších výsledků praní s co nejmenší možnou spotřebou energie.

  • Tlačítko „Ušetřit čas“ se používá ke zkrácení délky praní. Podrobnější informace naleznete v návodu k použití.
  • Nevyvážená náplň prodlouží délku programu. U praček se jedná o normální jev.
  • Změna druhu prádla může ovlivnit délku praní.
  • Postupné prodlužování délky programu snižuje spotřebu energie. Vylepšená fáze ohřevu šetří energii, zatímco delší průběh zajišťuje stejné výsledky praní (obzvláště u běžně zašpiněného prádla).
  • Pokud je vaše pračka vybavena snímačem hmotnosti, je důležité, abyste nejprve zapnuli pračku a poté zvolili program, než vložíte prádlo do pračky. Pak bude snímač hmotnosti fungovat správně.