Skip to main content
AEG | Help and Support

Prací program je příliš krátký

 

  • Pračka vypočítává čas podle náplně a zobrazený čas odpovídá tomuto odhadu.
  • Menší náplň nebo změna druhu prádla může zásadně zkrátit délku praní. Pokud je spotřebič naplněn mokrým oblečením, například jako výsledek předchozího namáčení, může to mít také za následek odlišnou délku praní.
  • Někdy může být náplň nevyvážená a pračka přeskočí fázi odstřeďování, aby zabránila poškození spotřebiče. Nadměrná náplň nebo jeden těžký kus prádla může během odstřeďování vytvořit nerovnováhu v pračce.
  • Pokud žádná z výše uvedených situací neplatí, tento problém vyřešíte tím, že resetujte spotřebič jeho vypojením za zásuvky, vyčkáním 30 sekund a jeho zapojením zpět do zásuvky.