Skip to main content
AEG | Help and Support

Pryžové těsnění dvířek pračky je uvolněné

Uvolněné, poškozené nebo deformované těsnění musí být zajištěno a vyměněno autorizovaným technikem, aby se zabránilo únikům.

  • Spotřebič nepoužívejte, dokud není tento problém odstraněn.
  • Pro zajištění či výměnu tohoto těsnění se obraťte na autorizované servisní středisko.