Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka pračky se otevírají během praní

 

Pokud lze dvířka otevřít nebo pokud se otevřou sama, když pračka dokončí napouštění vody během pracího nebo odstřeďovacího programu, okamžitě pračku odpojte od napájení a obraťte se na autorizované servisní středisko.