Skip to main content
AEG | Help and Support

Pračka vydává zápach spáleniny

Pokud z pračky, pračky se sušičkou nebo bubnové sušičky vychází zápach spáleniny, okamžitě odpojte napájení spotřebiče a obraťte se na autorizované servisní středisko.

  • Was this article helpful?