Skip to main content
AEG | Help and Support

Trouba zobrazuje chybový kód (F a číslo)

 

Problém: 
  • Trouba zobrazuje chybový kód (F a číslo)  
  • Trouba zobrazuje kód F908  
Platí pro: 
  • vestavnou troubu  
Řešení:   

1. Troubu vypněte a znovu zapněte odpojením od zdroje elektrické energie. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.