Skip to main content
AEG | Help and Support

Trouba zobrazuje chybové hlášení F11 / F111 / F129

 

Problém
  • Trouba zobrazuje chybové hlášení F11 / F111. Pečicí teploměr je vadný nebo není správně zapojený.
Platí pro
  • Vestavnou troubu
Řešení

1. Správně připojte pečicí teploměr

  • Postupujte podle pokynů ve svém návodu k použití.
  • Zde si můžete návod k použití stáhnout.

2. Vyměňte vadný pečicí teploměr

Novou žárovku můžete zakoupit v našem internetovém obchodě.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?