Skip to main content
AEG | Help and Support

Trouba vyhazuje pojistky

 

Problém:
  • trouba / sporák neustále vyhazují pojistky  
Platí pro: 
  • vestavnou troubu 
  • volně stojící sporák  
Řešení: 

1. Zkontrolujte, zda je pojistka svou hodnotou postačující pro dané zatížení  

Zkontrolujte společně s elektrotechnikem, zda máte správně dimenzovanou pojistku a zda je varná deska připojena k samostatné skupině pojistek.  

2. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený do elektrické sítě  

Zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?