Skip to main content
AEG | Help and Support

Trouba s otočným voličem se nespustí

 

Problém: 
  • Trouba se nespustí, i když byla dokončena akce na obrazovce, například „Dolijte vodu“. 
  • Trouba nehřeje. 
Platí pro:
  • trouby s displejem a otočným voličem 

PSAAPL17BIE00001.jpg

Řešení: 

1. Všechny výzvy zobrazené na displeji, například „Dolijte vodu“, je nutné potvrdit stisknutím otočného voliče.  

  • Podržte otočný volič k vyvolání obrazovky nastavení. 
  • Podržením a otáčením otočného voliče procházejte nabídkou. 
  • Podržením a stisknutím otočného voliče potvrďte nastavení nebo přejděte do zvolené podnabídky. 
  • Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, vyhledejte v nabídce možnost „Zpět“ nebo potvrďte vybrané nastavení.
     

 

  • Was this article helpful?