Skip to main content
AEG | Help and Support

Hodiny trouby blikají

 

Problém: 
  • Hodiny trouby blikají.  
  • Hodiny trouby zobrazují „0:00“ 
Platí pro: 
  • vestavnou troubu 
  • volně stojící sporák 
Řešení: 

1. Hodiny opět nastavte   

Nastavte čas pomocí pokynů v uživatelské příručce. Zde si můžete uživatelskou příručku stáhnout. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.  

Příčina: 
  • Blikání hodnoty hodin „0:00“ na displeji může být způsobeno výpadkem napájení v síti, ke které je trouba připojena.

 

  • Was this article helpful?