Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka trouby nejsou správně zavřená

 

Problém: 
  • Dvířka trouby nejsou správně zavřená 
  • Jak provést kalibraci dvířek trouby / sporáku? 
  • Při provozu uniká dvířky horký vzduch nebo pára 
Platí pro: 
  • Vestavnou troubu 
  • Volně stojící sporák 
Řešení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko  

U dvířek trouby nelze provést kalibraci.

Pokud dvířka nejsou zavřená správně a během provozu spotřebiče jimi uniká horký vzduch, často se jedná o závadu závěsu dvířek nebo ložiska a je nutné je vyměnit.

 

  • Was this article helpful?