Skip to main content
AEG | Help and Support

Chladicí ventilátor trouby běží nepřetržitě

 

Problém:
  • Chladicí ventilátor trouby běží nepřetržitě. Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče.
Platí pro:
  • vestavnou troubu
  • volně stojící sporák
Řešení:

1. Pokud trouba vychladne a chladicí ventilátor stále funguje, odpojte spotřebič od zdroje napájení.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?