Skip to main content
AEG | Help and Support

Chladicí ventilátor trouby běží nepřetržitě

 

Možnou příčinou je vadný snímač teploty. Chladicí ventilátor zastavíte odpojením spotřebiče od napájení.

K vyřešení problému se obraťte na autorizované servisní středisko.