Skip to main content
AEG | Help and Support

Přední panel / dvířka trouby se zahřívají

 

Teplo vytvářené v troubě se šíří do všech částí spotřebiče, což zahrnuje i části, kterých se lidé dotýkají během každodenního používání. Jedná se o přirozený jev. Teplota se na dotek liší v závislosti na materiálu. Např. sklo a kov jsou na dotek horčejší než plast.

Přední panel se také ohřívá při každém otevření dvířek trouby, jelikož horko z trouby zvyšuje teplotu panelu.

Berte na vědomí, že teplota se časem zvyšuje. Jinými slovy, čím déle je trouba zapnutá, tím horčejší budou části spotřebiče.

Z bezpečnostní důvodů by děti neměly stát poblíž používané trouby / sporáku. Viz příslušný návod k použití.

Teplota předního panelu může být až o 60 °C vyšší než teplota místnosti. Např. při pokojové teplotě 20 °C může mít panel teplotu 80 °C.

V případě skleněného panelu trouby může být jeho teplota až o 65 °C vyšší než teplota místnosti. Např. při pokojové teplotě 20 °C může mít skleněný panel teplotu 85 °C.

V extrémních případech se obraťte na autorizované servisní středisko.