Skip to main content
AEG | Help and Support

Mikrovlnná funkce v mé mikrovlnné troubě / kompaktní troubě nefunguje

 

Problém:
  • Mikrovlnná funkce v mé mikrovlnné troubě / kompaktní troubě nefunguje
Platí pro:
  • Mikrovlnné trouby
  • Kompaktní trouby s mikrovlnnou funkcí
Řešení:

1. Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřená.

2. Resetujte troubu vypnutím napájení.

Vyčkejte 30 sekund a opět ji zapněte.

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?