Skip to main content
AEG | Help and Support

Mikrovlnná funkce / kompaktní trouba nefunguje

 

  • Ujistěte se, že jsou dvířka zcela zavřená.
  • Resetujte trouby vypnutím napájení. Vyčkejte 30 sekund a opět ji zapněte.

Pokud toto problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.