Skip to main content
AEG | Help and Support

Odsavač par vydává rachotivý zvuk / zvuky

 

Pokud se zvuky ozývají na nejvyšší nastavení, je problém obvykle způsobován zvýšeným zpětným tlakem v odsávacím systému.

Odsávací hadice je buď příliš dlouhá, má příliš malý průměr nebo je na ní mnoho ohybů.

K nápravě problému zkontrolujte instalaci a použijte plynulejší potrubí, je-li to možné.

Pokud toto problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.