Skip to main content
AEG | Help and Support

Odsavač par se nespustí

 

Pokud kontrolky nefungují, zkontrolujte nejprve napájení. Problém může být způsoben zástrčkou, zásuvkou nebo elektrickým obvodem.

Pokud je odsavač par zapojen do zásuvky, zkuste zapojit malý spotřebič (např. lampu či konvici) do téže zásuvky, abyste se ujistili, že funguje. Pokud tento spotřebič nefunguje, může se jednat o elektrický problém specifický pro danou zásuvku. Zkontrolujte jističe nebo pojistky.

Pokud napájení funguje, resetujte jej odpojením nebo vytažením zástrčky ze zásuvky. Poté vyčkejte 30 sekund a zasuňte zástrčku zpět / obnovte napájení odsavače par.

Pokud toto problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  • Was this article helpful?