Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji se zobrazí hlášení 8.8

 

Na displeji se zobrazí 8:8 v digitálním formátu. To je normální jev.

Pokud spotřebič nefunguje / nereaguje, obraťte se na autorizované servisní středisko.

  • Was this article helpful?