Skip to main content
AEG | Help and Support

Varná deska zobrazuje hlášení H

 

Problém:
  • Varná deska / sporák zobrazuje hlášení H. Obvykle naznačuje zbytkové teplo na varné zóně. 
Platí pro:
  • vestavnou elektrickou varnou desku
  • volně stojící vařič s elektrickou varnou deskou
  • vestavnou indukční varnou desku
  • volně stojící vařič s indukční varnou deskou
Řešení:

1.  Vždy nechejte vychladnout varnou zónu

2.  Obraťte se na autorizované servisní středisko

Je-li varná deska ochlazena, obvykle to naznačuje problém v čidle. Chcete-li vyměnit kontrolku, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?