Skip to main content
AEG | Help and Support

Varná deska zobrazuje chybové hlášení E3/E311/E312/E313

 

Problém: 
  • Indukční varná deska zobrazuje chybové hlášení E3 / E311 / E312 / E313. 
Platí pro: 
  • vestavnou indukční varnou desku 
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou 
Řešení:   

1. Kontaktujte kvalifikovaného elektrotechnika, který spotřebič instaloval. 

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.  

Příčina: 
  • Chybové hlášení E3 / E311 / E312 / E313 znamená, že spotřebič je připojen k napětí 400 V.   

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.