Skip to main content
AEG | Help and Support

Varná deska zobrazuje chybové hlášení E2

 

Problém: 
  • Varná deska zobrazuje chybové hlášení E2 
Platí pro: 
  • vestavnou indukční varnou desku 
  • vestavnou keramickou 
  • varnou desku 
Řešení: 

1.  Vypojte spotřebič z napájení alespoň na 30 sekund.

Znovu jej zapojte a zapněte  

2.  Obraťte se na autorizované servisní středisko  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.    

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.  

Příčina: 
  • Chybové hlášení E2 indikuje chybu LED osvětlení u indukčních varných desek, a chybu snímače teploty u spotřebičů teppan yaki.