Skip to main content
AEG | Help and Support

Varná deska vyhazuje pojistky

 

Vydání 
  • Varná deska / vařič neustále vyhazují pojistky 
Platí pro 
  • integrovanou elektrickou varnou desku 
  • volně stojící vařič s elektrickou varnou deskou 
  • integrovanou indukční varnou desku 
  • volně stojící vařič s indukční varnou deskou 
  • integrovanou plynovou varnou desku 
  • volně stojící vařič s plynovou varnou deskou 
Rozlišení  

1. Zkontrolujte, zda je pojistka svou hodnotou postačující pro dané zatížení  

Zkontrolujte společně s elektrotechnikem, zda máte správně dimenzovanou pojistku a zda je varná deska připojena k samostatné skupině pojistek.  

2. Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojený do elektrické sítě.  

Zajistěte správnou instalaci pozváním kvalifikovaného technika.  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?