Skip to main content
AEG | Help and Support

Indukční varná deska zobrazuje chybový kód F2

 

Problém: 
  • Na displeji indukční varné desky se zobrazuje chybový kód F2 
  • Funkce SenseBoil® nefunguje 
  • Nemohu funkci SenseBoil® aktivovat  
Platí pro: 
  • Indukční varné desky s funkcí SenseBoil®  
Řešení: 

1. Přesvědčte se, že je povrch desky suchý 

2. Nezapínejte varné zóny s prázdnými nádobami 

3. Funkci nepoužívejte s jinými tekutinami než s vodou  

Příčina: 
  • Chybový kód F2 indikuje, že hrnec je prázdný nebo obsahuje jinou tekutinu než vodu, například olej

 

  • Was this article helpful?