Skip to main content
AEG | Help and Support

Plotýnky nevydávají teplo

 

Elektrické sporáky musí být zapojeny autorizovaným servisním střediskem na tři samostatné 230V fáze.

Možné příčiny:

  • Chybějící fáze.
  • Spálená pojistka pro jednu fázi v pojistkové skřínce.

Pročtěte si návod k instalaci nebo se obraťte na autorizované servisní středisko.

U indukčních sporáků: ujistěte se, že nádoba splňuje požadavky na minimální průměr, které jsou popsány v návodu k použití.

Pokud je průměr příliš malý nebo pokud není na dně nádoby dostatek magnetického materiálu, plotýnka nemusí fungovat při vysokém nastavení výkonu.

  • Was this article helpful?