Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji se zobrazí chybové hlášení U

 

Hlášení U značí, že je aktivní funkce Uchovat teplé.

Pro její vypnutí viz návod k použití.

  • Was this article helpful?