Skip to main content
AEG | Help and Support

Mám doma práh, je to pro vysavač problém?

 

Ne, vysavač rozpozná rozdíly mezi podlahami, jako jsou schody a prahy. Robotický vysavač je schopen si to vypočítat a rozhodnout, kam se bezpečně přemístit. Pozn.: V některých případech, např. v případě rozdílů mezi podlahami nebo pokud práh není symetrický, to může robotickému vysavači způsobit problém při návratovém cyklu (může se zaseknout na něm, pokud není schod symetrický)