Skip to main content
AEG | Help and Support

Je možné, aby robotický vysavač někde uvízl (pod postelí, mezi židlemi)?

 

Ne, pokud je prostor příliš nízký, robotický vysavač tam nezajede. Pokud robotický vysavač někde uvízne, zastaví běžné vysávání a pokusí se zorientovat. Pokud se mu to podaří, pokračuje ve vysávání. Pokud se mu to nepodaří, zastaví se a ukáže na displeji kód chyby. V takovém případě umístěte robotický vysavač do výchozí pozice a znovu spusťte vysávání. Řiďte se prosím pokyny (návod k použití, str.Napravení vysávaného prostoru). Uvízne-li robotický vysavač opět na stejném místě, zkuste prosím prostor zablokovat, aby do něj robotický vysavač znovu nevjížděl a zavolejte do spotřebitelského kontaktního centra společnosti Electrolux. Kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách, v kapitole o službách nebo ve své mobilní aplikaci.