Skip to main content
AEG | Help and Support

Jak rozeznává robotický vysavač překážky nebo prahy?

 

Před tím, než robotický vysavač přejede práh nebo překoná překážku, zastaví se a zkontroluje:

  • výšku prahu/překážky
  • že je prostor na druhé straně prázdný
  • Was this article helpful?