Skip to main content
AEG | Help and Support

Jak mohu baterie vyjmout/vyměnit?

 

Prostor pro baterie se nachází na spodní straně robotického vysavače. Pomocí šroubováku (PH2) odšroubujte víka prostoru pro baterie. Vyměňte oba bateriové moduly a vraťte zpět víka prostoru pro baterie. Pozor! Je nezbytné vyměňovat oba bateriové moduly současně. Používejte pouze originální baterie výrobce. (návod k použití, str. 15. Výměna baterií). Baterie je nutné vyjmout a bezpečně zlikvidovat před likvidací samotného spotřebiče.