Skip to main content
AEG | Help and Support

Do robotického vysavače se dostala voda

 

Bude zapotřebí vyměnit motor v autorizovaném servisním středisku společnosti Electrolux. Na poškození motoru způsobené vniknutím vody se záruka nevztahuje. Zavolejte prosím do spotřebitelského kontaktního střediska společnosti Electrolux. Kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách, v kapitole o službách nebo ve své mobilní aplikaci.