Skip to main content
AEG | Help and Support

Co mám dělat, když se zastaví kolečko?

 

  1. Přední kolečka: Odstraňte namotané vlasy či chlupy z hlavních koleček, aby se mohla volně otáčet.
  2. Malá kolečka: Opatrně je odmontujte pomocí malého šroubováku a poté je vyčistěte. Řiďte se pokyny v návodu k použití - Čištění koleček 1.-2.