Skip to main content
AEG | Help and Support

Co mám dělat, když se objeví chybové hlášení?

 

  1. Seznam chybových kódů naleznete v návodu k použití v sekce Odstraňování závad.
  2. Veškerá chybová hlášení zobrazená na robotickém vysavači se zobrazí též v aplikaci. V aplikaci naleznete návod, jak chybu napravit. Chybová hlášení v návodu k použití by měla odpovídat těm, která se zobrazí na robotickém vysavači.